Preview Mode Links will not work in preview mode

Retailpodden


Apr 1, 2022

Vissa hävdar att lönsamhet inom fysisk retail stavas teknik och hållbarhet. Tekniska lösningar som ska driva lönsamhet, strukturera och analysera big data för att skapa rätt beslutsunderlag och hållbarhet genom digitalisering.   Det poppar ständigt upp nya tekniska lösningar som svampar ur jorden med löften om att rädda retail och med lätt hand svepa retail in i framtiden. Det låter enkelt med vad krävs egentligen för att driva lönsamhet genom data och hållbarhet genom digitalisering?  För att reda i, vad som tycks vara en djungel av val, har vi valt att vända oss till självaste pärleporten, Microsoft, för att söka svaren... Idag ska vi få hjälp att navigera rätt av ingen mindre än Linda Pimmeshofer, Director Business Development på Microsoft.

 

Önskar du komma i kontakt med Retailpodden? Maila gärna: elisabet.karlsson@gate46.se