Preview Mode Links will not work in preview mode

Retail & Fastighetspodden

Jan 23, 2024

2021 markerade FN:s generalsekreterare António Guterres världens situation som "Code Red for Humanity", vilket understryker behovet av en snabb och genomgripande grön omställning. Denna omställning kräver en övergång till fossilfria och cirkulära system som opererar inom planetens gränser, vilket innebär en...


Jan 10, 2024

Välkommen till "Retail & Fastighetspodden", där vi utforskar de mest framgångsrika och nyskapande strategierna inom detaljhandeln och fastighetsbranschen. 

I dagens avsnitt har vi bjudit in en unik person i retailvärlden: Grandpas grundare, Jonas Pelz! Han och hans team, hade en vision långt före sin tid. De...