Preview Mode Links will not work in preview mode

Retail & Fastighetspodden

Apr 29, 2022

Om vi utgår från att fastighetsbranschen befinner sig i början av sin digitaliseringsresa så står branschen inför en omskakning där stora skiften kommer att ske för att till slut nå en ny jämvikt.

Vad innebär digitaliseringen för fastighetsbranschen? Vilka är de nya arbetssätten? Vilka nya krav kommer...


Apr 12, 2022

Stadsutveckling med fokus på miljö, hållbarhet och långsiktigt värde det låter verkligen som en beskrivning av framtiden. Hållbart och härligt men om vi tittar lite närmare på definitionen av hållbar stadsutveckling så innebär det att städer och tätbebyggda samhällen möter människornas och företagens...


Apr 1, 2022

Vissa hävdar att lönsamhet inom fysisk retail stavas teknik och hållbarhet. Tekniska lösningar som ska driva lönsamhet, strukturera och analysera big data för att skapa rätt beslutsunderlag och hållbarhet genom digitalisering.   Det poppar ständigt upp nya tekniska lösningar som svampar ur jorden med löften...