Preview Mode Links will not work in preview mode

Retailpodden

Aug 26, 2021

Världen behöver inte ännu ett klädvarumärke och absolut inte mer kläder. Vi konsumerar alltmer kläder och slänger de ofta långt innan de blivit utslitna. 

I veckans avsnitt har vi bjudit in Jakob Dworsky och August Bard Bringéus, grundarna till en uppstickare i modebranschen - Asket - vars syfte är att...


Aug 12, 2021

  • Vilka är nycklarna för att skapa en riktigt bra kundupplevelse i framtiden? 
  • Vad kommer hända med den fysiska butiken? 
  • Är det tekniken som kommer vara räddningen för den fysiska butiken? 

I veckans avsnitt har vi bjudit in ett känt ansikte från förr, Arne (på Posten) Andersson. En man som kan mer om...