Preview Mode Links will not work in preview mode

Retail & Fastighetspodden

May 12, 2022

Pandemiåret 2020 var extremt ur ett e-handelsperspektiv. Under 2020 växte den globala e-handeln med 28 % och 40 % i Sverige vilket resulterade i att tiotals konsumtionsmiljarder flyttades från fysiska butiker till e-handeln. 

Vi har fått se bransch efter bransch fullkomligt revolutioneras, där de digitala...