Preview Mode Links will not work in preview mode

Retailpodden


Jan 29, 2020

Jon möter en legend inom e-handeln - eller distanshandeln som han själv mycket riktigt påpekar. Arne Andersson har lång erfarenhet och mängder av insikter i hur distanshandel har utvecklats genom åren. Det blir bland annat ett samtal om framtiden för transaktionell och upplevelsebaserad handel och hur långt efter vi är i Sverige inom vissa områden. Retailpodden görs i samarbete med Gate46.