Preview Mode Links will not work in preview mode

Retailpodden

Mar 16, 2023

Att det är en tuff period för retail det kan vi konstatera bortom allt rimligt tvivel, men hur ska företag agera för att överleva denna makroekonomiska kris? Vilka har den uthållighet som krävs för att inte duka under? På väldigt kort tid har de flesta kostnaderna ökat markant, samtidigt som intäkterna...


Mar 6, 2023

 Det är just nu en näst intill en omöjlig resa att ta sig från studentboende till det första boendet, ett klassiskt moment 22. Det här är ett samhällsproblem som bidrar till segregation och minskar den sociala hållbarheten.

Tanken som ledde fram till Colive är lika banbrytande som den är enkel. Med...


Feb 23, 2023

Idag krävs det mer än någonsin för att vara framgångsrik. Du behöver vara både fysisk och digital, och samtidigt besitta en expertkompetens inom e-handel och logistik, inte minst om du vill ha världen som marknad.   

I en värld i kris där kunder kommer fortsätta ställa allt högre krav, kan Amazon då...


Feb 9, 2023

Med dagens skenande elpriser, räntor, inflation och reallönesäkningar är det många som tittar djupt i plånboken. Livsmedelspriserna är inget undantag; under 2022 ökade matpriserna med minst 20 % och förväntas fortsätta stiga under 2023. Det är tuffa tider för de svenska hushållen, men det finns pengar att...


Feb 3, 2023

I dagens avsnitt får vi träffa en väldigt intressant och viktig aktör inom fastighetsbranschen; Thomas Erséus, VD på AMF Fastigheter.  

AMF Fastigheter har länge likställts med att vara en innovativ, nydanande och modig fastighetsägare med fantastiska resultat som följd. Nu har tankfartyget bytt kapten och en...