Preview Mode Links will not work in preview mode

Retailpodden


Nov 26, 2020

Att benämna influencer marketing som ett nytt fenomen är en sanning med modifikation. Ja, i dess nuvarande kostym är det relativt nytt dvs. sen Instagram, Facebook och andra sociala medier gav sig in i leken. Men faktum är att vi kan spåra influencer marketing så långt tillbaka i tiden som 1920-talet. Ändå är många företag främmande inför det och väljer att använda traditionella medier av rädsla för att prova något nytt. 

Men branschen växer sig allt starkare och någon som varit med sen ”starten” av det nya influencer marketing är dagens gäst Robin Stenman, VD Tourn Agency. Här delar han med sig av allt du behöver veta.