Preview Mode Links will not work in preview mode

Retailpodden


Jan 21, 2021

Handelsforskarna från Borås, bestående av Sofia Norén och Malin Sundström,  är bryggan precis som namnet avslöjar bryggan mellan forskningen och praktiken. Kommer kassapersonal och stå i kö för att få betala, snart bara vara ett minne blott i butikerna? Vilka är framtidens intäktsbärare?

Det här är andra avsnittet i serien med branschens rockstars och de som vi tror sitter inne på svaret på våra frågor om framtidens handel.

I dagens avsnitt beskrivs handeln som en ankdamm – där vi har tittat väldigt mycket inåt och gör som vi alltid ha gjort. Är de tiderna förbi nu, är det dags att börja samverka över gränserna? De intressanta resonemangen haglar tätt, så håll i dig så kör vi!