Preview Mode Links will not work in preview mode

Retailpodden


Mar 16, 2023

Att det är en tuff period för retail det kan vi konstatera bortom allt rimligt tvivel, men hur ska företag agera för att överleva denna makroekonomiska kris? Vilka har den uthållighet som krävs för att inte duka under? På väldigt kort tid har de flesta kostnaderna ökat markant, samtidigt som intäkterna minskar och konsumtionstakten avtar. Allt detta låter som de exakta ingredienserna för “The perfect storm”, och det krävs ingen makroanalytiker för att inse att det här kan innebära ett nytt stålbad för retail.

Vad krävs för att överleva, eller kanske till och med komma ut på andra sidan starkare än förut? För att få svar på våra frågor har vi vänt oss företaget Kjell & Company som har ridit ut ett flertal stormar tidigare med goda resultat och idag ska vi få prata med deras alldeles egen storm trooper, Christopher Thour - Concept & Expansion manager