Preview Mode Links will not work in preview mode

Retail & Fastighetspodden


Mar 6, 2023

 Det är just nu en näst intill en omöjlig resa att ta sig från studentboende till det första boendet, ett klassiskt moment 22. Det här är ett samhällsproblem som bidrar till segregation och minskar den sociala hållbarheten.

Tanken som ledde fram till Colive är lika banbrytande som den är enkel. Med grundarduons bakgrund inom start-ups, företagsledning och entreprenörskap föll bitarna på plats, inte bara för landets intressantaste bostadslösning för Sveriges unga, men också på vägen mot att etablera en NY social hållbarhet som gagnar hela samhället. 

I dagens avsnitt av Retailpodden så ska vi få träffa Katarina Liljestam Beijer, VD och medgrundare av Colive; företaget som ger unga en möjlighet att bo själva men leva tillsammans.