Preview Mode Links will not work in preview mode

Retail & Fastighetspodden


Feb 3, 2023

I dagens avsnitt får vi träffa en väldigt intressant och viktig aktör inom fastighetsbranschen; Thomas Erséus, VD på AMF Fastigheter.  

AMF Fastigheter har länge likställts med att vara en innovativ, nydanande och modig fastighetsägare med fantastiska resultat som följd. Nu har tankfartyget bytt kapten och en ny era står för dörren.

Vi står mitt i en makroekonomisk kris med högsta inflationsökningen i Europa, räntebanor som fortsätter i en aggressiv riktning, höga drivmedelspriser, mindre konsumtionsutrymme och allt dyrare finansiering. 

- Hur säkrar man pensionerna för cirka 4 miljoner pensionstagare i osäkra tider? Vad är AMF Fastigheters strategi, gasa och investera eller bromsa och vänta?  

I en bransch som befinner sig i början av en stor digital omställning och ett tydligt ökat fokus på hållbarhet; hur säkerställer han att AMF är i framkant när det kommer till proptech och hållbarhet? Och kanske mest intressant vem är egentligen personen bakom kaptensmössan? 

Det är med en stor skopa nyfikenhet och ödmjukhet vi välkomnar en av våra tungviktare inom fastighetsbranschen Thomas Erséus.