Preview Mode Links will not work in preview mode

Retailpodden


Apr 29, 2022

Om vi utgår från att fastighetsbranschen befinner sig i början av sin digitaliseringsresa så står branschen inför en omskakning där stora skiften kommer att ske för att till slut nå en ny jämvikt.

Vad innebär digitaliseringen för fastighetsbranschen? Vilka är de nya arbetssätten? Vilka nya krav kommer ställas på kompetens? Vad krävs från fastighetsbranschens sida för att bli en attraktiv arbetsgivare? 

Idag har vi valt att bjuda in en person som ständigt har örat mot rälsen och som hör viskningarna i korridoren, Jan Gösbeck, Marknad- och Försäljningschef på Fasticon.