Preview Mode Links will not work in preview mode

Retailpodden


Jan 8, 2020

Avsnitt fyra blir ett vasst och filterlöst samtal mellan Jon och Sofia Valentin från bolaget Customer Experience First. Med sin långa bakgrund inom marknadsundersökningar utvecklar hon sina tankar och teorier t ex kring varför kunder kommer in i butiker men går ut tomhänta; varför handlar de inte?!

Bemötande i butik är något som många varumärken jobbar hårt med att förbättra. Men görs det på rätt sätt? Sofia har en hel del svar som kan hjälpa dig att faktiskt anpassa dina frågor till situationen och sälja mer.