Preview Mode Links will not work in preview mode

Retailpodden


Aug 12, 2021

  • Vilka är nycklarna för att skapa en riktigt bra kundupplevelse i framtiden? 
  • Vad kommer hända med den fysiska butiken? 
  • Är det tekniken som kommer vara räddningen för den fysiska butiken? 

I veckans avsnitt har vi bjudit in ett känt ansikte från förr, Arne (på Posten) Andersson. En man som kan mer om e-handel än de flesta och som genom sina populära spaningar alltid håller sig ajour med både samtid och framtid. 

Här bjuder han på både sina förebilder och räknar upp några skräckexempel och du får ta del av hans skarpaste framtidsspaningar och tips på hur du ska lyckas med din butik. 

 

Önskar du komma i kontakt med Retailpodden? 

Maila: elisabet.karlsson@gate46.se