Preview Mode Links will not work in preview mode

Retailpodden


Jun 25, 2021

Likt superhjältarna Batman och Robin har Den Dynamiska Duonbestående av Venke Osnes och Niklas Larsén, som den nya VD-duon på MER Arkitekter, tagit sig an utmaningen att bevisa att 1+1=3, en super-administratör och HR-proffoch en kreativ visionär, är det här ett välfungerande recept för framgång?  Hur får man ett delat ansvar att fungera? 

Vi kommer även diskutera framtidens kontor, post-covid:

Hur kommer framtida arbetsplatsen att se ut? 

Vad krävs för att skapa en hälsosam, kreativ och produktiv arbetsplats?  

Trevlig lyssning!

Önskar du komma i kontakt med Retailpodden? 

Maila: elisabet.karlsson@gate46.se