Preview Mode Links will not work in preview mode

Retailpodden


Dec 10, 2020

Idag kan man ganska enkelt starta en e-handel med hjälp av verktyg som Bambuser, Shopify m.fl. men därifrån till att göra den framgångsrik känns inte som en lika självklar och rak väg att gå. Vad är det egentligen som gör en e-handel framgångsrik? Vad är kundloopen? Vilka frågor bör man ställa sig som företag för att lyckas?

Vi har bjudit in e-handelsproffset Hannes Hasselrot, Digital Försäljningsdirektör på Kronans Apotek för att besvara dessa till synes väldigt komplexa frågor.

På mindre än ett år tog började han sitt nya jobb på Kronans Apotek och har på den tiden lyckats dubbla omsättningen. Ett avsnitt fyllt till bredden med kunskap, så spetsa öronen.