Preview Mode Links will not work in preview mode

Retailpodden


Jun 11, 2020

Influencer Marketing har fullkomligt exploderat de senaste åren och mycket tyder på att expansionen kommer fortsätta. Varför påverkas vi av influencers? Hur ska företag använda sig av denna marknadsföring på bästa sätt? Vad är nästa trend? Vad kan fysisk handel lära sig av detta fenomen?

För att besvara dessa frågor har Fredrik Widing bjudit in Jonas Colliander, professor på Handelshögskolan och forskare inom marknadsföring och sociala medier.  Är det någon som sitter på svaren så är det han!