Preview Mode Links will not work in preview mode

Retailpodden


Apr 12, 2022

Stadsutveckling med fokus på miljö, hållbarhet och långsiktigt värde det låter verkligen som en beskrivning av framtiden. Hållbart och härligt men om vi tittar lite närmare på definitionen av hållbar stadsutveckling så innebär det att städer och tätbebyggda samhällen möter människornas och företagens behov och samtidigt erbjuder en långsiktigt bra livsmiljö för sina invånare. Det känns kanske som en självklarhet men vad är det egentligen som bygger värde i en stad?

Om vi utgår från hur stadsutveckling sker idag och filtrerar den mot pandemins efterdyningar och människors nya fokus på välmående, var befinner vi oss idag när vi pratar stadsutveckling? Dagens gäst, Camilla Wallander, VD på Berghs School of communications , menar att det idag utvecklas platser med stort fokus på utformning och koncept, men kanske inte så mycket med sikte på en långsiktig värdeutveckling. Det här vill Camilla råda bot på genom nya spännande utbildningar för yrkesverksamma som ska ta stadsutvecklingen in i framtiden. Det här vill du inte missa. 

 

Önskar du kommer i kontakt med Retailpodden? Maila gärna: elisabet.karlsson@gate46.se