Preview Mode Links will not work in preview mode

Retailpodden


Oct 26, 2021

Vill du ha tillbaka kunderna till din fysiska handelsplats? Utmaningen idag är att besökarna i regel börjar sin shoppingresa på nätet och den fysiska handelsplatsen är inte längre en naturlig del av den resan.

För att välja rätt hyresgäst till din handelsplats och för att välja rätt handelsplats för dig som hyresgäst KRÄVS att båda parter förstår det FAKTISKA värdet av den fysiska platsen.

 

Idag har vi bjudit in Annie Grönblad, en techentreprenör och digital wizard för att diskutera – ”Hur ska man som fastighetsägare bevisa värdet av den fysiska platsen?”  Vi pratar även om den uttjatade butiksdöden, om digitala skyltfönster och hur du ska göra för att lyckas sudda ut gränsen mellan det fysiska och digitala och mycket mer…..

 

Annie tar med oss på en resa, och bjuder på lösningarna som du helt enkelt inte har råd att missa! En resa som du kanske kan bli en del av……

 

Trevlig lyssning! 

 

Önskar du komma i kontakt med Retailpodden?

Maila gärna: elisabet.karlsson@gate46.se