Preview Mode Links will not work in preview mode

Retailpodden


Oct 1, 2021

Ett varumärke som utmanar en hel bransch - underklädesindustrin - Understatement Underwear

Istället för ett osunt och ouppnåeligt ideal á la 90-tal presenteras underkläderna på ett nytt sätt med autentiska bilder och kvinnokroppar som de flesta kan relatera till. De går mot strömmen - och det verkar vara ett vinnande koncept, nu har de fått både kunders och investerares blickar vända mot sig.

Marie Stolt och Maria Lager är grundarna bakom succén som ”föddes ur en livskris” och här får ni höra deras resa - en PR-konsult och en ingenjör som skapade en riktig tillväxtraket.

🔸Vilka är de fyra P:na? - Receptet för framgång
🔸Hur bygger man upp en stark community? 
🔸Och hur sticker man ut i mängden? 


Trevlig lyssning! 

Önskar du komma i kontakt med Retailpodden? 

Maila gärna: elisabet.karlsson@gate46.se