Preview Mode Links will not work in preview mode

Retailpodden


May 28, 2021

Vårt längsta avsnitt hittills men det finns god skäl till det. Veckans gäst är ingen mindre än den passionerade och framgångsrika entreprenören Stefan Ytterborn, mannen bakom succén POC, och som numera ägnar sin tid åt Cake - elmotorcykel företaget som är på väg att ta världen med storm. 

Han jobbar efter fyra värdeord: Purpose, innovation, performance och quality och detta genomsyrar inte bara Cake som företag utan även samtalämnena i avsnittet. 

Vi pratar om hållbar konsumtion, viljan att förlänga en produkts livscykel och utmaningen med vår konsumtionshastighet. 

  • Hur föddes idén till Cake? 
  • Var kommer inspirationen ifrån? 
  • Vad krävs för att vi ska bli mer hållbara i vår konsumtion?
  • Kan hållbarhet kombinera nytta med nöje?
  • Vad kan fastighetsbranschen göra för att förbättra sitt hållbarhetsarbete?

Och mycket mer... 

Trevlig lyssning! 

 

Önskar du komma i kontakt med Retailpodden,

maila: elisabet.karlsson@gate46.se