Preview Mode Links will not work in preview mode

Retailpodden


May 13, 2021

Idag är det svårare än någonsin att sticka ut i mediabruset. En studie visar att vi exponeras för cirka 3 000 kommersiella budskap varje dag(!). Människans förmåga är dock lika begränsad som tidigare och i slutet av dagen är det bara en handfull av dessa som vi faktiskt minns. För att lyckas nå fram med sitt budskap krävs tajming, behov eller förtroende, och i de bästa av världar, helst alla tre. 

I veckans avsnitt kommer du få en skolboks-manual i hur du ska jobba med Influencer Marketing för att maximera din framgång. Men kanske viktigast av allt - du kommer få tips på hur du kan bli din egen lyckas smed. Vi har nämligen en Hypotes: Du, alltså företaget måste bli din egen influencer-kanal. Skapa en relation med din målgrupp så att de vänder sig till dig för att lyssna om råd, tips och kunskap. Lättare sagt en gjort, men när du har lyssnat på avsnittet kommer du ha tagit många steg i rätt riktning, tack vare influencer marketing-proffset Sanna Ödmark, Head of Marketing på Cure Media. 

Trevlig lyssning!